Missie

HVV Hercules Den Haag samen staan we sterk

 

Respect

 

samensterk

 

Hercules gaat een samen werking aan met een aantal organisaties, om het belang van de wijk en de jongere in de wijk vinden we nodig dat we gaan samen werken.

Belang van hercules is; dat iedereen kans krijg ,om te sporten in een veilige omgeving. Hercules is van overtuig dat als we een veilig sportplek kunnen hebben, waar van belangrijk is dat een multiculturele plek is, waar iedereen welkom is ongeacht kleur ras of gelooft een plek waar iedereen met respect om gaat met elkaar.

Deze plek moet ook een plek zijn waar ouders en kinderen begeleid worden naar een betere toekomst.

Maatschappelijk

Samenwerking met:

Vrede kerk

Stichting kolorido

The gate

I schop

Van de zwan advocaten kantoor

Stichting leergeld

Huiswerk begeleiding

Bureau Halt

Sportgebied

Hvv Hercules Den Haag

KNVB

Youwa laef stijl

SGK

Stichting Sport wijzer

Hercules is een jonge club in de wijk escamp, een club die de afspiegeling is van de wijk, een club die is ontstaan door enthousiasme van jongere mensen en een club waar iedereen welkom is.

Hercules heeft een manco en dat is, dat de club geen eigen gebouw heeft. Daardoor wonen we in bij hmsh, hmsh is een club die vroeger een grote club was. Vroeger was hmsh een club die veel goeds deed voor de wijk. Een club die binnen kort trots mag zijn van 75 jaar bestaan. hmsh is niet mee gegaan met de tijd en verandering van de wijk waardoor de club veel leden heeft kwijt geraakt en bestaat nu uit drie teams tegenover 23 van hercules.

Gezien hercules te maken heeft met ruim 350 leden waarvan grote deel kinderen zijn en kinderen met een beperking, vinden we als bestuur dat we ze een veilige plek moeten geven, een plek waar als het regen ze binnen kunnen zitten lekker warm een plek waar ze zicht thuis voelen en een plek waar ze veilig zijn.

Financieel kunnen we alles net aan. Met een eigen kantine kunnen we stekker zijn en financieel stabiel. Ook kunnen we de kinderen en de leden meer bieden met betere opgeleiden vrijwilligers/betaalde kracht.

We willen en kunnen nu eindelijk een gebouw krijgen waar we dit alles kunnen bereiken. Nu kunnen we ons 100% kunnen richten op onze leden en de wijk.

 

samensterk

 

In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd op het gebied van amateur voetbal. Vroeger was het zo dat als je wilde gaan voetballen je voor een voetbalclub koos dicht bij huis, de club waar al je vriendjes of klasgenootjes ook naar toe gingen. Op de wedstrijddag kwamen pa of ma kijken en misschien opa ook. Moeder hielp een handje mee in de kantine en vader wilde zijn auto wel vullen met jongens voor een verre uit wedstrijd. Dit enthousiastme ging zelfs nog een stapje verder door het vlaggen of fluiten van een wedstrijd of het openen van de knip voor een nieuw tenue of teamuitje. Helaas zien we vandaag de dag dit haast niet meer terug. Alleen enkele grote clubs in Den Haag weten zich staande te houden. Het gros van de amateur voetbalclubs in onze regio kunnen ternauwernood hun kop boven water houden, dreigen failliet te gaan en/of moeten fuseren.Te veel voetbalclubs is ook niet goed en één grote gezonde club met een goed kader voor de jeugd in elke regio van Den Haag is eigenlijk een prima uitgangspunt. Ten slotte gaat op deze manier het enthousiasme van vrijwilligers en natuurlijk het belangrijkste, de mogelijkheid om jongens en meisjes te leren voetballen met plezier, niet verloren.

Een degelijke en gezonde club met een goed kader voor de jeugd was er niet in de regio waar onze groep actief was. Samen met een aantal goed opgeleide vrijwilligers , KNVB en de gemeente Den Haag hadden wij voor de regio Den Haag zuid een meerjarig beleidsplan opgesteld en gekeken naar de mogelijkheden voor de juiste accommodatie. Voetbalvereniging HMSH, wat haar kader voor de jeugd ook al kwijt was en zich concentreerde op senioren, bood onze professionele groep de ruimte. Een prachtige accommodatie met kunstgras en bijbehorende voorzieningen om kinderen te leren voetballen.

Als zelfstandige voetbalclub genaamd Haagsche voetbalvereniging Hercules zijn wij nu de redding voor in eerste instantie 250 kinderen en een doorgroei mogelijkheid van nog eens 250 voetballertjes. Een unicum daar er in 20 jaar tijd niet één nieuwe voetbalclub in Den Haag is bijgekomen. Zowel de wethouder van sport en de burgemeester van Den Haag zullen aanwezig zijn tijdens de opening aan ons sportcomplex aan de Vrederustlaan.

Een opening met een groot toernooi, talentendag, voetbalprominente, en een demonstratie-wedstrijd van ADO Den Haag of Sparta Rotterdam. Radiowest, Infothuis, Haaglanden voetbal en het AD zijn nadrukkelijk aanwezig om Den Haag te informeren over de redding van het jeugdvoetbal in deze regio van Den Haag.