Organisatie

HVV Hercules Den Haag 2017/2018

Bestuur

Voorzitter: Reitze Winklaar

Penningmeester: Bert de Boer

Secretaris: Boy Wariso

Bestuur lid: Abderrahim Ouahhabi

Bestuur lid: Ray Apcar

Club adviseur: Nico Keus

Adviseur technische zaken: Mario Koswal

 

 

Kascommissie:

Dhr. Singh

 

Administratie:

Sunil administratie kantoor

 

Commissie Lid HVV Hercules

Kantine commissie: Roos Bloem

Vrijwilligers commissie: Reitze Winklaar

Communicatie: Mario Koswal

Ouder commissie: Derya Norsen

Normen en Waarde commissie: Gijs van Wijk

Activiteiten commissie: Derya Norsen

Toernooi commissie: Henry

G voetbal: Ronald

Website: Diego Parmo / Mario

Accommodatie commissie: Mo

 

Voetbalzaken/technisch commissie:

Wedstrijd secretaris: Chris

Wedstrijd secretaris jeugd: Joeri

Wedstrijd secretaris G: Ronald

Zaterdag coördinator: Chris

Scheidsrechter coördinator: Mo

Coördinator MP: Boy

Coördinator onderbouw E/F/D: Reitze

Coördinator bovenbouw C/B/A : Mario

Coördinator senioren: Abdelrrahiem

 

(Commissie senioren:)

Murelli

Appie

Ahyden

 

Commissie G voetbal:

Nico

Gijs

Ronald

Monieq

Wedstrijdzaken

Zaterdag coördinator :  Bestuurslid in functie
Wedstrijd secretaris : Cristian Restrepo DiosaEmail: voetbalzaken@hvvhercules.nl
Scheidrechter coördinator : Felly Martinez
Toernooi coördinator : Joeri Haneveld
:

G – Voetbal 

Gijs van Wijk  docent  06 22289519
Ronald/Monique Cok algemene zaken  06 11266728 ronaldcok@ziggo.nl