Sponsering

Naast de vele vrijwilligers kan  h.v.v. Hercules zich op het niveau van het amateurvoetbal handhaven met hulp van de vele sponsors. Met name de hoofdsponsors zijn altijd van uitermate groot belang voor de club. Euphony, aannemersbedrijf Woodpecker Young, Visualdrive, Aquascript en Actiontech trekken momenteel de kar. Zij steunen niet alleen het eerste elftal, maar de hele club. Het sponsorplan van de nieuwe voetbalclub Haagsche Voetbal Vereniging Hercules (HVVH).Opgericht door de sponsorcommissie welke actief is binnen Hercules. Het is geen geheim dat verenigingen in grote mate afhankelijk zijn van sponsors. Het biedt een club de mogelijkheid gestelde doelen te bereiken, zo ook voor Hercules.

Voor de oprichting en haar bestaan zijn sponsors onontbeerlijk voor Hercules. Al enkele ondernemers uit de nabije regio zijn bereid (financiële) steun te bieden; het sponsoren van de tenues en trainingspakken, het schenken van de wedstrijdbal, het adverteren in de presentatiegids of zomaar een gulle gift.Sponsoring en amateurvoetbal, twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Uiteraard heeft sponsoring voor ondernemers ook vele voordelen. ” Samen groeien ” is dan ook de doelstelling van het Sponsorplan.

Waarom sponsoring?

Eigenlijk is in het vorenstaande voorgaande al duidelijk gemaakt waarom sponsoring van essentieel belang is voor onze vereniging. We zullen ter verduidelijking nog een aantal belangrijke punten noemen:HVV Hercules is een nieuwe voetbalclub (sinds 21 jaar niet meer gebeurd in de regio Den Haag) een goed georganiseerde voetbalclub cq “talentenvijver” met ambitie zorgt voor plezier voor jong en oud vervult een belangrijke regiofunctie een maatschappelijk belang. Met brede steun van sponsors streeft Hercules ernaar om bovenstaande te realiseren en in stand te houden. Sponsoring dus met als doel om beleidsdoelstellingen te ondersteunen: zowel financieel, organisatorisch, voetbaltechnisch en niet te vergeten, op het sociale vlak. Naast voordelen voor ons als vereniging, heeft sponsoring ook vele voordelen voor ondernemers! Een onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die het oplevert. Zo kan uw bedrijf overgaan tot sponsoring van Hercules om uw naam- of merkbekendheid te verhogen.

Een andere reden kan zijn het imago te verbeteren of wellicht wilt u gewoon dat uw bedrijf of product “in top of mind” blijft. Hercules zal u als sponsor de mogelijkheid bieden uw onderneming of product onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Naast een opening waar burgemeester, wethouder en regionale media aanwezig zullen zijn hebben we hiervoor verschillende middelen ter beschikking. Daarbij valt te denken aan de “klassieke” middelen zoals reclameborden en kledingsponsoring.

Wij hebben daarnaast nog een aantal mogelijkheden om te adverteren:

-Programma boekje

-Infoboekje Toernooien

-Internetpagina: http://www.hvvhercules.nl

En afhankelijk van uw behoefte is veel bespreekbaar en mogelijk.

Club van 50

Met de club van 50 steunt u HvvHercules met een bedrag van 50 euro!!

Naast de vermelding van uw naam of sponsornaam op onze “Club van 50”-bord zal de opbrengst van uw donatie aangewend worden voor extra, onvoorziene uitgaven waar HVV Hercules voor komt te staan.

Hierbij kan worden gedacht aan verbeteringen in het interieur van de kantine, de bar en keuken, de verlichting op ons complex, een nieuwe (af)wasmachine, een droger of een laptop.

Waar worden uw (sponsor) middelen aan besteed?

De financiële middelen die u ter beschikking stelt worden zo zorgvuldig mogelijk besteed.

  • -Onderhoud en aanschaf kleding
  • -Gediplomeerde trainers/leiders//jeugdcoördinatoren
  • -Training en opleiding vrijwilligers
  • -Eventuele uitbreiding kantine en onderhoud accommodatie
  • -Materiaal en spelmiddelen
  • -Organisatie van activiteiten voor spelers, vrijwilligers en sponsors

Wat levert het op voor HVV Hercules?

Hercules heeft een weg ingeslagen die moet leiden tot betere kwaliteit, zowel op sportief als organisatorisch vlak. De club streeft ernaar een solide en gezonde vereniging te worden, om zo tot een hoger niveau te komen. Meer sponsors kan op termijn voor een uitbreiding van het aantal leden zorgen. De club wordt financieel sterker en komt ook op technisch gebied op een hoger niveau. Dit maakt Hercules interessanter voor vrijwilligers, meer leden en bovendien nog meer sponsors. U maakt het mogelijk om ons sterker te maken en profiteert zo optimaal van onze mogelijkheden om uw bedrijf aan een breder publiek te laten zien. Kortom: Samen groeien.

Vormen van Sponsoring

  1. Hoofdsponsor (eventueel meerdere Co sponsors)

De hoofdsponsor is bereid voor de termijn van minimaal 2 jaar de selectieteams van Hercules te sponsoren, voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag.

B.1 Co sponsors

De co sponsor is bereid voor de termijn van 2 jaar de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 2500,00 per jaar. De co sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.

B.2 Plus sponsors

De plus sponsor is bereid voor de termijn van 2 jaar de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 1000,00 per jaar. De plus sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.

B.3 Basis sponsors

De basis sponsor is bereid voor de termijn van 2 jaar de gehele vereniging algemeen te sponsoren, tegen een bedrag vanaf € 250,00 per jaar. De plus sponsoring kan bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder reclameborden, een bijdrage in kleding, adverteren op de site enz. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden.

Elftalsponsor

De elftalsponsor is bereid voor de termijn van 2 jaar, één van de elftallen te sponsoren, met uitzondering zaterdag 1 B1 en C1. Uiteraard kan met uw wensen rekening worden gehouden. Adverteerders D.1 Reclameborden in de kantine De sponsor is bereid een reclamebord met een afmeting van ca. 10 x 25 cm (HxB) voor minimaal 2 jaar in de kantine te laten plaatsen voor een bedrag van € 100,00 per jaar. D.2 Reclameborden langs het hoofdveld Deze adverteerders zijn bereid om voor een periode van minimaal 3 jaar een reclamebord te plaatsen rond het hoofdveld Borden van ca. 250×65 cm voor een periode van 3 jaar tegen betaling van € 200,00 per jaar. De aanmaakkosten voor het bord komen voor rekening van de sponsor. Wij zullen met uw wensen betreffende de lay-out en uw logo rekening houden. Indien u van de bovenstaande afmetingen wilt afwijken, dan kan dat altijd in overleg. Het bord blijft eigendom van Hercules. Ook de onderhoudskosten zijn voor rekening van Hercules, tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken. E. Sponsoring van activiteiten Een sponsor is bereid een activiteit van Hercules te sponsoren tegen een daarvoor overeen gekomen bedrag. F. Diversen Zoals reeds aangegeven, alle andere sponsorafspraken tussen de sponsor en Hercules. Een van de voordelen van het sponsorplan van Hercules is dat wij naast de sponsorcommissie in het bezit zijn van eigen professionele ontwerpers en een drukkerij. Deze zijn afkomstig van Aquascript, een van onze strategische partners.

 

 

 

logo logo-2 yuwa-logo
logo-1kopie bedrijfindebuurt